Ordförklaringar

Vanliga benämningar

Vi på Stegerud Steel kan nog anses lite nördiga på det här med gallerdurk men vi förstår att det för andra är många olika begrepp att hålla koll på. Därför har vi sammanställt en liten ordlista till hjälp.

Bärstång

På högkant ställda bärstänger/plattstänger. Bärstången utgör den bärande konstruktionen i gallret.

Stödstång

Stänger som rätvinkligt sammanbinder bärstängerna. Sammanfogas med pressvetsning.

Gallerdurk tandat utförande

Bärstång med tandad ovansida för extra halksäkerhet.

Maskvidd

c/c måttet mellan bär- resp. stödstängerna.

Gallerlängd, spännvidd eller bärstångsmått

Gallerlängd = bärstångslängden inkl. kantstång. Spännvidden är avståndet mellan två upplag. Gallret kan med fördel ligga över två eller flera upplag. Bärstångsriktningen markeras med   på ritningen. Vid måttangivelse anges bärstångsmåttet som första mått, ex. 815 x 1000 mm.

Gallerbredd (stödstångsmått)

Gallerbredd = stödstångslängden.

Gallerhöjd

Gallerhöjd = bärstångshöjden

Sammanfallande stödstänger

Gallret kan monteras med sammanfallande stödstänger. Levereras mot pristillägg.

Kantstång

Plattstång som svetsas vinkelrätt mot bärstångsändarna och sammanbinder dessa.

Hög kantstång (sparklist)

Kantstång som är högre än bärstängerna och med den överskjutande delenöver gallret.

Djup kantstång

Kantstång som är högre än bärstängerna och med den överskjutande delenunder gallret.

Hålmått

Det ”stumma” måttet på den öppning som gallerdurken skall ligga i.

Gallermått

Det exakta måttet på gallret. Gallret skall alltid vara 6-10 mm mindre än hålmåttet. Det gäller både längd och bredd.

Dagöppning

Det öppna utrymme som gallret skall täcka. (Avståndet mellan upplagens innerkanter)

Passbit

Gallerdurk som kapas på bredden från standardbredd 500, 700 eller 1000 mm.