Vi värnar om miljön

Vi tar vårt ansvar

Varje produkttyp har sin egen miljödeklaration. Här står vad produkten är gjord av samt vilken miljöpåverkan den har. Du kan enkelt ladda ner och skriva ut den miljödeklaration du behöver som pdf genom att klicka på filerna.

Dokument för nedladdning

Här finner du miljödeklarationerna för våra olika produkter. Du kan enkelt ladda ner och skriva ut den dokumentation du behöver.